Zapraszamy do udziału w XXVIII Konferencji
Szkoleniowo-Technicznej nt. „Elektroenergetyczne sieci
kablowe i napowietrzne” KABEL 2023
, która odbędzie się
w dniach 14 – 17 marca 2023 roku w Hotelu KRYNICA****
w Krynicy-Zdrój.

Projekt:

g&co design studio